KONTAKT

Naslov:
Kulturno društvo Rak Rakek
Trg padlih borcev 2
1381 Rakek

E-mail: info@kdrak.si

ID številka:
27799506
TRR: NLB 02026-0253386947
Davčni zavezanec: NE


ORGANI DRUŠTVA KD RAK RAKEK

Predsednica:
Danica Štefančič, Rakek - 040 668 796
Podpredsednica: Karmen Petrič, Rakek - 041 546 028

Izvršni odbor

Folklora: Jure Žlogar
Gledališka: Maja Malc, Rakek
Klekljanje: Zmaga Raljevič, Rakek
MEPZ Rak: Ladica Oblak
MEPZ Cluster: Urša Lužar
Balet in sodobni ples: Teja Novak

Predsedniki sekcij

Likovna:
Karmen Petrič, Cerknica
Klekljanje: Zmaga Raljevič, Rakek

Nadzorni odbor
Predsednica: Meta Ileršič, Rakek
Član: Darja Žnidaršič
Član: Ludvik Palčič, Rakek


Častno razsodišče
Predsednik: Aleš Štefančič, Rakek

Član: Bogdan Urbar, Rakek
Član: Franc Štefančič, Rakek


Inventurna komisija
Predsednica: Jadranka Janeš, Begunje
Član: Maja Malc, Unec

Član: Herta Korak, Unec