SEKCIJE

Kulturno društvo Rak načrtuje razširitev svojih dejavnosti in postopno ustanavljanje novih sekcij, ki pa je odvisno predvsem od ustreznih finančnih in kadrovskih rešitev. Tako smo nadgradili svoje delo z ustanovitvijo klekljarske in plesne sekcije. Poleg tega v sklopu dejavnosti svojih sekcij društvo skrbi za višanje kulturne ravni naše krajevne skupnosti, občine in države. Na lokalni ravni se to odraža v prirejanju kulturnih dogodkov ter spodbujanju vključevanja novih članov; na občinski ravni prispevamo pomemben delež k ustvarjanju kulturnega programa tako s programske kot organizatorske plati; na državni ravni pa gre za vzpostavljanje stikov s sorodnimi društvi iz zamejske Slovenije, ki jim omogočamo gostovanja v Sloveniji, v zameno pa tudi sami gostujemo v tujini in tako skrbimo za prepoznavnost naše domovine.

Društvo je po nastanku med mlajšimi - s svojim delom smo začeli leta 2002, vendar smo v tem času izvedli vse načrtovane naloge in projekte - od gledaliških predstav, likovnih razstav, koncertov, izdaj leposlovnih knjig s prispevki članov ustvarjalnega pisanja ter organiziranjem javnih prireditev.