SEKCIJA ZA BALET IN SODOBNI PLES

Sekcija za balet in sodobni ples je bila ustanovljena leta 2009 pod vodstvom mentorice Teje Novak in šteje preko 40 mladih plesalk in plesalcev razdeljenih v 5 starostnih skupin od 3-19 let, ki se vsako leto udeležijo Revije plesnih skupin v Cerknici, nastopajo kot gostje na plesnih revijah ostalih občin ter obiščejo starostnike v domu upokojencev v Cerknici.

Sekcija se uspešno predstavlja in tekmuje že od samega začetka. Tako so se leta 2011 na medobmočno srečanje plesnih skupin uvrstili najmlajši-Sončki 2 ter dva para starejših plesalk, leta 2010 pa se je par starejših plesalk uvrstil celo na državni plesni festival ''Živa''.

Plesalci sekcije za balet in sodobni ples se uspešno povezujejo tudi z ostalimi sekcijami KD Rak in sodelujejo pri proslavah za različne kulturne in državne praznike.


Urnik:
- Sončki 1 (prva skupina)= vsak ponedeljek od 16.30 do 17.30
- Sončki 1 (druga skupina) = vsak ponedeljek od 17.30 do 18.30
- Sončki 2 = vsako sredo od 17.00 do 18.30
- od 9-13 let = vsako sredo od 18.30 do 20.00
- starejši plesalci (nad 14 let) = po dogovoru

Kontakt:
mentorica: Teja Novak / grsm: 041 580 371 / tlt_1and1is1@hotmail.com

Program za leto 2012:
- nastopi na krajevnih in občinskih prireditvah
- nastop v domu za ostarele Cerknica
- nastop ob 8.marcu
- dan za ples-medobčinska revija plesnih skupin Cerknica
- območna revija plesnih skupin Trbovlje
- regijsko srečanje plesnih skupin
- nastop ob zaključku sezone
- opus 2012